No Title
cv: 3666 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sITIL Proces manager, (Project)Mgnr.Infrastructuur

1-6-2011
Mix van Proj Mgmt., Infrastr. skills en ITIL

VWO 1976 - 1982 Diploma behaald
PDI 1988 - 1994 Diploma behaald


Novell Inrichting en Beheer, Certificaat
Novell Support, Certificaat
MS Windows Advanced, Certificaat
Novell Diagnosis en Troubleshooting, Certificaat
AutoCAD Basis, Certificaat
AutoCAD Advanced, Certificaat
Lotus 1-2-3, Certificaat

Projectmatig werken, Certificaat
Banyan Vines Administration
Managing Windows NT, Certificaat

Cisco LAN Switch Configuration, Certificaat
Cisco ICRC, Certificaat
Cisco Certified Network Associate CCNA

Communication Skills.
Project planning.

ITIL Foundation in IT Service Management Certificaat.

Internal Audit.

Ik ben een ICT-er met een brede automatiserings- en netwerkervaring, opgedaan in diverse functies bij grote multinationals. De accenten zijn hierbij geleidelijk verschoven van puur uitvoerende taken naar de meer coŲrdinerende en sturende taken. Een van mijn interessantste projecten betrof de bouw van een groot bedrijfs-computernetwerk op het hoofdkantoor van een grote multinational. Waarbij de meer complexere netwerkinfrastructuren en geÔntegreerde netwerken van zowel spraak als data, gecombineerd met applicaties aan bod kwamen. Na mijn VWO opleiding en militaire dienstplicht heb ik diverse cursussen gevolgd om mij verder in de automatisering te verdiepen, waaronder PDI en AMBI modules en een aantal applicatie trainingen bij Computerij Opleidingen. Mijn eerste kennismaking met de IT-wereld is lang geleden: 1988 als stagiair bij het toenmalige Nutricia. Daarvoor ben ik o.a. ook nog werkzaam geweest als Data Entry medewerker bij de Postbank in Den - Haag.

Methods and Techniques

Product/versie Niveau
ITIL Foundation in IT Service Management Expert
Prince 2
Six Sigma Gevorderd
Basis

Network and security

Product/versie Niveau
Novell Gevorderd
Banyan Vines Expert
TCP/IP (Subnetting) Expert
Cisco Componenten Expert
HP Openview Gevorderd
Cisco Works 2000 Expert
Frame Relay Gevorderd
Point to Point - Lease Lines/ISDN/Inbel
eEYE Digital Security software producten zoals: Retina Network Security Scanner, Secure ISS, IRIS and Blink
Symantec Retrecon software
Gevorderd
Basis


Basis

PABX/ACD hardware & software

Product/versie Niveau
Siemens Ė Hicom 7000 serie Expert
Lucent Technologies - Definity R Gevorderd
Terranova ECS Administration 6.0 Gevorderd
PC Connecsy software Gevorderd
Centrevu Supervisor software Gevorderd
CMS beheerder software Gevorderd
Datapoint - ICE server software
Cisco en Lucent VoIP oplossingen Gevorderd
Gevorderd

Video Conference hardware & software

Product/versie Niveau
PictureTel series 4000/1000 Gevorderd

Mobiele telefonie

Product/versie Niveau
KPN/Vodafone/Versatel - Nokia/Ericcson/Motorola/Bosch
Sateliettelefonie
GPRS
UMTS
*DSL Gevorderd

Basis
Basis
Basis
Basis

Hardware

Product/versie Niveau
LAN/WAN analysers/sniffers Expert
Cisco Routers (series 7500/2500/5200/1720) & Switches (series CAT5500/2900/1900) Expert
Expert
3Com NIC & Switches Expert
Ascend Communication Equipment Expert
Diverse PC's (IBM, HP, DELL, Compaq, etc.) Gevorderd
Diverse printers (HP, Tektronics, etc.) Gevorderd
Plotters Gevorderd
Terminals Gevorderd
Gevorderd

Operating Systems

Product/versie Niveau
MS Windows
Windows NT Server 3.51/4.0 Expert
Gevorderd
Novell 3.x 3.11 Expert
Unix/Sun Solaris
VAX/VMS Basis
Basis
Open/VMS Basis

Office and Groupware

Product/versie Niveau
Microsoft Project 98 Expert
Microsoft Acces Gevorderd
Microsoft Excel Expert
Microsoft Outlook/Outlook Express Expert
Microsoft Powerpoint 97 Expert
Microsoft Word Expert
Microsoft Works Gevorderd
Adobe Reader Gevorderd
Corel Office Gevorderd
Groupwise Gevorderd
Lotus 1-2-3
Lotus Notes Expert
Gevorderd
Paintshop Pro Expert
Visio 2000 Expert
WordPerfect
DBaseIII/IV Gevorderd
Gevorderd

Backoffice

Product/versie Niveau
Microsoft BackOffice Expert
Microsoft Exchange Server Gevorderd
Microsoft Internet Inf. Server Gevorderd
NT Backup Gevorderd
Veritas BackupExec Gevorderd

Programming

Product/versie Niveau
HTML Basis
NT Scripting Basis
SQL Basis

Als zelfstandig ICT Professional ben ik op zoek naar interessante opdrachten waarbij een mix van Project Management, Infrastructuur skills en ITIL voor mij de ideale combinatie zijn. Ik ben o.a. ITIL foundation gecertificeerd en heb meerdere jaren ITIL praktijk ervaring in Proces Management, waarvan ongeveer 2 jaar in de functies van Asset- en Change manager en waarbij de project management methodieken zoals Prince2 en Six Sigma als bedrijfsstandaard en MS Project als PM planning tool gebruikt werden.

Ik wil mij verder bekwamen in deze materie en deze functie lijkt me uitermate geschikt hiervoor, daarnaast spreekt de organisatie mij ook zeer aan. Tevens heb ik ervaring met soortgelijke functies waarvan de taken en verantwoordelijkheden grotendeels overeenkomen met deze opdracht. Bij General Electric was werkzaam als ITIL Proces manager(Asset-/Change manager). Mijn taak was o.a. om de bestaande ITIL processen zoals Asset-, Change-, Incident- en problemmanagent te analyseren, verbeteren en te stroomlijnen. Dit hield in o.a. veel contacten en interviews met afdelingshoofden, supervisors en uitvoerende medewerkers en daaruit voortvloeiend het uitwerken van de processen op papier om zodoende gezamenlijk tot efficiŽntere processen te komen. Daarnaast moest er ook een opschoningsexercitie gedaan worden van de vele decentrale Assetdatabases(CMDBís). Dit hield in een grootschalige inventarisatie, controle en opschoning van alle Assetdata m.b.t. routers, switches, datalijnen, etc.. en een verbetering van alle daaraan gerelateerde ITIL processen om o.a. vervuiling van de Assetdata in de CMDB in de toekomst te voorkomen. De nieuwe tool die hiervoor gebruikt werd was Peregrine Asset/Service Center.

De functie bij Defensie van Change Management was dusdanig verschillend dat deze omgeving in zijn geheel nog niet volgens ITIL maatstaven was ingericht. In eerste instantie was mijn hoofdprioriteit om de dagelijkse gang van zaken m.b.t. het Change management proces draaiende te houden. Daarnaast moest deze verbeterd worden en volgens ITIL hergestructureerd worden. Dit hield o.a. ook weer in vele contacten c.q. interviews met key-users van het systeem binnen de verschillende krijgsmachteenheden zoals Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marrechaussee. Op dat moment was er een grote reorganisatie gaande m.b.t. de gehele supportstructruur van Defensie. Er was een gehele nieuwe organisatie opgericht, de DICTU(Defensie ICT Uitvoeringsorgaan) welke deze verantwoording op zich zou nemen. De DICTU zou conform ITIL de processen binnen Defensie herinrichten. Mijn bijdrage was daaraan dat ik het bestaand Changemanagement Proces voor LAN2000 heb vertaald naar ITIL maatstaven en in samenwerking met DICTU medewerkers uitgewerkt en op papier heb gezet. De uiteindelijke uitvoering hiervan was aan de DICTU.

Als LAN/WAN Data/VOICE/Video specialist bij Nike Europe was ik o.a. betrokken bij de nieuwbouw van het Europees hoofdkantoor, waarvan het opzetten van een geheel nieuw Europees ACD omgeving een onderdeel van was. Een belangrijk onderdeel was de migratie van een Siemens Hicom 7000 platform naar een Lucent Definity R platform. Dit gebeurde in fases omdat Nike's hoofdkantoor toentertijd uit meerdere gebouwen bestond en men ging verhuizen naar 1 groot hoofdkantoor. Dit maakte het geheel niet makkelijker omdat je een periode met twee verschillende PABX platformen moest werken, welke via een Q-sig koppeling met elkaar waren verbonden en in de praktijk niet echt compatible met elkaar waren.

De nieuwe omgeving moest bestaan uit een geheel redundant uitgevoerde data-/VOICE- en video-infrastructuur op basis van een Gigabit glasvezel backbone. Dit betekende o.a. dubbele computerruimtes, dubbele serversystemen, dubbele communicatielijnen en dubbele PABX-en. De ACD was geheel nieuw en berekend voor ongeveer 1000 agents. Wat betreft dit systeem werkte ik nauw samen met een business analist, welke tevens de project manager was van uit een business point of view. Met deze persoon was ik eindverantwoordelijk voor de inhoud, planning en uitvoer van met name de volgende zaken, waarbij zijn focus lag bij de wensen en eisen ten aanzien van het systeem vanuit de business, welke ik dit vertaalde in wat daar infrastructureel voor benodigd was.:

- Adviserende en coŲrdinerende rol bij het RFP(Request For Proposal) traject.
- De agents en supervisor(toestel)trainingen.
- Inrichting en beheer en keus van de ACD toestellen.
- Inrichting en beheer call-flow.
- Inrichting en beheer IVR.
- Koppelingen met "toll free" nrs. van KPN.
- Back-up procedures.
- Opstellen calamiteiten plan.
- Troubleshooting.
- Doorvoeren van wijzigingen.
etc..

Ik heb met veel plezier aan dit project gewerkt en de combinatie van data en VOICE spreekt mij zeer aan.

Wat betreft mijn kennis en ervaring met VoIP is deze basic maar het geniet wel mijn grote interesse en ik zou er graag in verder willen. De techniek stond nog in zijn kinderschoenen toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam. Cisco en Lucent, het huidige Avaya waren de eersten die in staat waren, middels overname van andere bedrijven en hun technologie, hiervoor een product om de markt te brengen. Het bestond toen nog uit aparte routers gekoppeld aan een PBX. Het was toen nog niet mogelijk om dit te integreren in 1 box, wat nu hoogstwaarschijnlijk wel het geval zal zijn.

Meest recente werkervaring


Periode : September 2005 - Heden
Bedrijf : Eigen onderneming
Plaats : Geheel Nederland, Buitenland

Functie: Freelance ICT Professional

Werkzaamheden:

OriŽntatie en voorbereidende fase eigen ondernemerschap


Periode : Juni 2004 - Juni 2005
Bedrijf : Ministerie van Defensie
Plaats : Den-Haag

Functie: Change Manager / Secretaris CCBIM en PO-ICT-Infra

Werkzaamheden:

- Betrokken bij de opzet van basis "Change Management Processen" voor DICTU in wording.
- Primair aanspreekpunt c.q. contact persoon voor geplande "changes" welke gevolgen hebben op functionaliteit en infrastructuur van LAN2000 defensiebreed.
- Review "change" aanvragen en het bepalen van de risico's alvorens ze goed te keuren.
- Coordineren, het in de gaten houden en eventueel aanpassen van alle "change" activiteiten indien nodig.
- Selecteren en het erbij betrekken van zowel interne als externe "stakeholders" waar en wanneer dit nodig is.
- Manage post implementation reviews.
- Escalatie naar alle betrokken partijen in geval van vertraging en/of onvoorziene omstandigheden.
- Wekelijkse rapportage ten aanzien van geplande en uitgevoerde "changes" per categorie.
- Tijdige goedkeuring van "changes" en erop toezien dat "changes" tevens op tijd goed gekeurd worden door degenen die hiervoor ook verantwoordelijk zijn.
- Het definiŽren van de gebieden die voor verbetering in aanmerking komen m.b.t. het Change Management proces en daaraan gerelateerd project management.

- Secretariaat werkzaamheden voor de volgende overlegorganen: Change Control Board Infrastructuur Middenlaag en Programma Overleg-ICT-Infra i.e.
- Inplannen van periodiek vergaderingen
- Verzamelen van vergaderstukken
- Notuleren van de vergaderingen
- Vergaderverslagen maken


Periode : Augustus 2003 - Mei 2004
Bedrijf : Raab Karcher Nederland BV
Plaats : Waddinxveen

Functie: Manager Technisch Beheer

Werkzaamheden:

- Leiding geven aan de Helpdesk medewerkers/PC-kantoorautomatiserings beheerders
- Leiding geven aan de Netwerk/Infrastructuur beheerders
- Inventarisatie HW/SW(zowel desktop- als netwerkomgeving) en SW licenties
- Opzetten nieuwe (Helpdesk) supportstructuur en de daar aangerelateerde ITIL (achtige) processen.
- SAP Technisch beheer:
- Kontakten met leveranciers
- Opstellen en controle procedures, controle op wijzgingsbeheer, etc.
- SLA/SLR/kontrakt onderhandelingen/besprekingen met leveranciers en dienstverleners.
- Opstellen en invoering van een uniform/standaard centraal inkoop beleid m.b.t. HW/SW
en SW licenties, welke zoveel mogelijk in lijn is met het beleid van het moederbedrijf Saint Gobain.
- Betrokkenheid bij audits en het initiŽren van wijzigingen welke voortvloeide uit de gehouden audits.
- Het geven van voorlichting, presentaties en ondersteuning aan de regionale ICT medewerkers m.b.t. uit te voeren (in te voeren) landelijk RKB ICT beleid.
- Opstellen en invoering van een uniform/standaard centraal inkoop beleid m.b.t. telecommunicatievoorzieningen, zowel vast net als mobiele telefonie, welke wederom zoveel mogelijk in lijn is met het beleid van het moederbedrijf Saint Gobain.
- Leiding geven aan een extra HD medewerker
- Leiding geven aan een (AS/400) Intranet beheerder
- Leiding geven aan een extra PC- kantoorautomatiserings beheerder(s)

Daarnaast nog betrokken bij en/of verantwoordelijk voor de volgende lopende projecten:

- Migratie GroupWise -> Lotus Notes
- Herstructurering WAN:
- IP omnummering landelijk netwerk.
- Implementatie landelijk FrameRelay
- Verhuizing Border Manager
- Het weer "gezond" maken van de NDS server.
- Invoering nieuwe Helpdesk tool
- Novell 4.x/5.1 upgrade naar Versie 6
- Completering centrale computerruimte Waddinxveen en als onderdeel daarvan het opstellen van een Disaster Recovery Plan.
- Uitfaseren van mail ouder dan 1 maand.


Periode : December 2002 - Augustus 2003
Bedrijf : General Electric Information Services BV
Plaats : Amstelveen

Functie: Asset- / Change Manager

Werkzaamheden:

- Primair aanspreekpunt c.q. contact persoon voor geplande "changes" welke gevolgen hebben op de performance van systemen en/of service over de gehele linie.
- Review "change" aanvragen en het bepalen van de risico's alvorens ze goed te keuren.
- Het opstellen van een project plan voor "changes".
- Coordineren, het in de gaten houden en eventueel aanpassen van alle "change" activiteiten indien nodig.
- Selecteren en het erbij betrekken van zowel interne als externe "stakeholders" waar en wanneer dit nodig is.
- Het gebruik en beheer (op management niveau) van de (Peregrine) Service Center tool.
- Manage post implementation reviews.
- Het ondersteunen van de eind-gebruikers in het gebruik van de Service Center tool.
- Escalatie naar alle betrokken partijen in geval van vertraging en/of onvoorziene omstandigheden.
- Wekelijkse rapportage ten aanzien van geplande en uitgevoerde "changes" per categorie.
- Tijdige goedkeuring van "changes" en erop toezien dat "changes" tevens op tijd goed gekeurd worden door degenen die hiervoor ook verantwoordelijk zijn.
- "Asset" gegevens verzamelen en informatie verstrekken
- Het definiŽren van de gebieden die voor verbetering in aanmerking komen en daaraan gerelateerd project management.
- Het ten allen tijde "up to date" houden van de Asset database, oftewel het waarborgen van de integriteit van de data.


Periode : Oktober 2002 - November 2002
Bedrijf : General Electric Information Services BV
Plaats : Amstelveen

Functie: Cisco Consultant

Werkzaamheden: Implementatie Cisco Works


Periode : Juni 2002 - September 2002
Bedrijf : Qmagic ICT Nederland
Plaats : Naarden, Maarssen, Zoetermeer

Functie: LAN/WAN Designer

Werkzaamheden:

- Ontwerpen, implementeren, tunen van Qmagic WAN.
- Leidinggeven aan team Netwerk Engineers.


Periode : December 2000 - Juni 2002
Bedrijf : Nike European Headquarters
Plaats : Hilversum

Functie: LAN/WAN Engineer/Data-/Voice-/Videocommunicatie specialist

Werkzaamheden:

Bijzonderheden: De Implementatie en migratie totale ICT Infrastructuur van het nieuwe Nike EHQ.
- Vernieuwing en support van communicatiesystemen i.e.
o Installatie en configuratie van Cisco routers en switches voor zowel het LAN van het Europees hoofdkantoor als de WAN verbindingen Leaselines, FrameRelay en inbelverbindingen met het Amerikaans hoofdkantoor en de verschillende Europese vestigingen en Nike shops .
o Monitoring van de performance en Troubleshooting van het netwerk o.a. middels HP Openview, sniffers en analyzers.
- Bouw van nieuwe netwerk infrastructuur i.e.
o Verhuizing van alle oude bestaande Cisco routers en switches, waaronder van het type serie 7500/2500/5200, naar nieuwe locatie.
o Installatie en configuratie van o.a. nieuwe Cisco apparatuur waaronder 10 series CAT5500 switches gekoppeld via fibre optics Gigabit Ethernet verbindingen en geheel redundant uitgevoerd.
- Migratie van "oude" systemen naar nieuwe omgevingen (nieuwe Europese hoofdkantoor, waarvan een geheel nieuw op te zetten Europees Call Center onderdeel van is).
- Koppeling van ACD aan "toll free" service van KPN
- Siemens/Lucent PBX migratie/installatie, beheer(aanmaken gebruikers en gebruikers groepen zoals call pickup, chef-secr., patchen van aansluitingen, etc.) en troubleshooting
- Gigabit Ethernet LAN implementatie
- Mobiele telefonie beheer:
- Voorraadbeheer
- Kostenregistratie
- Advisering
- Operations & troubleshooting.
- Video conference beheer:
- Advisering/bestelling nieuwe apparatuur
- Operations & troubleshooting.

Netwerkgrootte: 1000+ werkstations.