No Title
cv: 4180 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'stest consultant
Papendrecht
1-12-2012
opdracht

· MAVO - Hardinxveld Giessendam (1985 - 1989) · MTS Elektronica - Midveld College - Dordrecht (1989 - 1993) · HTS Informatica - Hogeschool Brabant - Breda (1993 - 1997) Afgestudeerd om het onderwerp Test Automatisering met de Mercury tools WinRunner en TestDirector in 1997.
Trainingen Advanced Management training - Sollicitatie gesprek (Juni 2000) Advanced Management training - Algemeen (Feb. 2000) Advanced Testing training - Tmap (Feb. 2000) Management training - Performance reviews (Mei 1999) Management training - Sollicitatie gesprek (Mei 1999) Management training - Algemeen (Mei 1999) Advanced WinRunner certificaat (Aug. 1998) 'Testen is Teamwork' training (Dec. 1997)
Conferenties Seminar spreker (in samenwerking met Rational) ICS Test 2003 - Scheveningen Mercury User Conferentie in Florida / USA (Okt. 2000) EuroSTAR 1999 - München Java testtool seminar in London/England (Apr. 1998) Mercury User Conferentie in Florida / USA (Oct. 1997) TCP/IP certificaat - IBM (Mar. 1996)
Talen Nederlands (vloeiend), Engels (vloeiend), Duits (matig)

Test omgevingen Windows J2EE (Java) HTML XML ASP JSP .NET AS/400
Mercury WinRunner Mercury TestDirector Rational Robot Rational TestManager Mercury QuickTest Pro Mercury Astra LoadTest Mercury LoadRunner AutoIT JMeter JUnit Microsoft Web Stress tool Microsoft Office Windows Platforms / iMac IBM AS/400 en Mainframe Testtool script languages UNIX TMap XML Databases (Acces, SQL, Informix, mySQL) Programmeertalen zoals C en Pascal Expert in v7.01 en 7.5 (Windows, Java, C# en HTML) Expert in v6.02, ervaren in v8.0 Ervaren in version 2004 Ervaren in version 2004 Ervaren in v8.0 Ervaren in v6.1 Basis kennis Ervaren in v3.0 Ervaren in v2.1 Basis kennis Basis kennis Ervaren in v2003 Ervaren in 3x, 95, 98, 2000, XP, 2003 Basis kennis Expert in TSL, ervaren in VB scripting Basis kennis Basis kennis Basis kennis Basis kennis Basis kennis

General Manager (Nov. 2004 - heden)
TechTest, Papendrecht, Nederland
Na het vertrek bij Seagull Software heeft Sander het bedrijf TechTest opgericht om zijn diensten aan te bieden aan bedrijven die op zoek zijn naar kwaliteit. Test management, automatisering en consultancy zijn de drie hoofdtaken waar TechTest in gespecialiseerd is.

TechTest Projecten:
· Test Automation Consultant (Feb. 05 - heden)
Planet Internet, Amersfoort, Nederland
Automatiseren van regressietesten met behulp van Apache JMeter. Vanuit functionele ontwerpen testcases schrijven, uitvoeren en testscripts schrijven.
· Test specialist (Dec. 2004 - Feb. 05)
SNT, Zoetermeer, Nederland
KPN wil de nummerinformatiediensten (NID) leveren tegen lagere kosten, betere kwaliteit, grotere flexibiliteit, kortere time-to-market en beter in control zijn. KPN heeft een overeenkomst met SNT om de nummerinformatiediensten te leveren. De huidige infrastructuur en software voor de nummerinformatiediensten zal worden vervangen. Het project VIP (Vernieuwing Inlichtingen Platform) is door SNT opgestart om de vernieuwing van het inlichtingen platform tot stand te brengen. Het testproject maakt onderdeel uit van het project VIP.

Sander is aangenomen als test specialist. Werkzaamheden die in het project aan bod komen zijn o.a.: Audit test documentatie, pre-test beschrijven en uitvoeren, performance testen uitvoeren d.m.v. Clarinet software (ISDN Call Generator), test cases schrijven op basis van product documentatie, test cases schrijven op basis van bestaande software, bestaande testware reviewen en herschrijven, detail planning opstellen voor test uitvoeringsfase, functionele GUI automatiseringstool AutoIT inleren en inzetten, uitvoeren van test cases, bevindingen rapporteren, etc.

Test coordinator (Aug. 1997 - Okt. 2004)
Seagull Software, Dordrecht, Nederland
Bij Seagull begonnen als afstudeerder en langzaam in de rol van test coordinator gegroeid. Meewerkend voorman met als hoofdtaak het adviseren van product management over hoe en wanneer er een nieuwe versie van de software verzonden kon worden. Verder was hij dagelijks bezig met (Mercury en IBM Rational) test tools om test scripts te schrijven, het onderhouden van de test sets en het analyseren van de testresultaten. Ook de test analyse, in de vorm het schrijven van test cases, kwam veelvuldig aan bod.

Taken bij Seagull Software:
· Test analyse (Verantwoordelijk voor de test documentatie en test plannen. Seagull test case template ontworpen aan de hand van TMap en via het template test gevallen beschrijven. Een belangrijk onderdeel was het definieren van een testeenhedenmatrix. Applicatie onderverdelen in bewerkbare onderdelen en voor de uiteindeliik onderdelen testcases beschrijven. Deze matrix werd dan uitgewerkt in het testdraaiboek. Overzichtelijk opstellen wanneer welke test uitgevoerd gaat worden en wat te doen in een fout situatie.)
· Test automatisering (test scripts maken, onderhouden en runnen d.m.v. verschillende test tools zoals WinRunner, QuickTest Professional, Rational Robot en Astra LoadTest)
· Begeleiden van klanten projecten zoals PeopleSoft (Migratie van de PeopleSoft WorldVision applicatie van Windows naar HTML, zowel Engels als Japans) en Inland Revenue (Coordineren van de testen in een SUN omgeving. Onder andere het begeleiden van de koppeling tussen Seagull Software en JAWS Speech software).
· Traffic coordinatie (Coordinatie van alle gerapporteerde klanten issues en zorgen dat de issues binnen de planning opgelost worden om de klant tevreden te houden).
· Tool evaluatie (nieuwe applicaties vragen om nieuwe tools, zoals QuickTest Professional voor .NET applicaties)
· Risico analyse
· People management
· Release management (verantwoordelijk voor ongeveer 45 releases op jaarbasis)

Stage II (Jan. 1996 - Aug. 1996)
IBM, Uithoorn, Nederland / Duitsland / Frankrijk
Kantoorautomatiserings project met behulp van Lotus Notes. Het maken van een telefoon applicatie in Lotus Notes. Zorgen voor een koppeling tussen Notes en de Siemens Hicom telefoon centrale door middel van Callpath API's van IBM. Na implementatie was het niet meer nodig om een nummer te bellen, maar simpelweg te selecteren uit de contacten lijst van Lotus Notes. Uitrol van het project was in Noordwijk (NL), Darmstad (D) en Parijs (F).

Stage I (Aug. 1994 - Okt. 1994)
Technische Universiteit, Delft, Nederland
Ontwikkelen van een duikboot simulatie programma voor de RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij). Implementeren van een grafische representatie van de stabiliteit van een duikboot in Pascal.