No Title
cv: 7348 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'snetwerkspecialist

in overleg
opdrachtOPLEIDINGEN: ALGEMEEN

1990 - 1995 M.A.V.O.: Nederlands, Engels, maatschappijleer, biologie,
Economie, geschiedenis en staatsinrichting.

1996 - 1998 M.E.A.O: Nederlands, Engels, Spaans, Algemeen Economie
Beroepsvorming, Persoonlijke en Maatschappelijke
Vorming, Algemene Praktische beroepsvorming,
Communicatieve Vaardigheden in bedrijf en beroep,
Persoonlijke en Maatschappelijke Beroepsvorming,
Economische Beroepsvorming.

2002 - 2003 H.B.O. : Informatie & Informatiekunde deeltijd.
Communicatieve vaardigheden, Waarnemen en beschrijven, OriŽntatie op beroep, Coaching, Inleiding programmeren, Werkend leren, Databases I (SQL), Beroepscompetenties, Computer- & Netwerkarchitectuur, Informatievoorziening in organisaties, Programmeren OO en UML, Introductie systeemontwerp.


KENNISGEBIEDEN

Server
Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, 2003 en 2008 Server.
Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, 2003 en 2008 Terminal Server.
Microsoft Windows Exchange Server 5.5 en 2003.
Microsoft Proxy 2.0, ISA 2000 en 2004.
Microsoft Share Point Portal Server.
Microsoft Software Update Services.
Microsoft Windows Deployment Services.
Microsoft System Center Operations Manger 2007.
Team Foundation Server 2008
BizTalk 2009
Citrix XenApp.
VMware ESX (3.5)
Lotus Notes.
SQL Server 7, 2000 en 2005
Internet: Information Server 4.0, 5.0 en 6.0.
Blackberry Enterprise Server.
Tridion Content Management server R5.
Oracle 8 en 9i en 10g.
Debian GNU.

Client
Microsoft Windows NT.
Microsoft Windows 2000 Professional.
Microsoft Windows XP.
Microsoft Windows Vista.
Microsoft Windows 7.

Software
Microsoft Windows NT4 en 2003 Resource Kit.
HP Insight Manager.
Veritas BackupExec, ArcServe. 2000,Omniback II.
Tivoli Store Manager.
Legato Backup.
Norton AntiVirus, McAfee (EPO), Sophos antivirus.
Veritas Wininstall.

Overig
Kix, batch, CMD scripting en beginnende met VBS en PowerShell.
Microsoft server Clusters en Load Balancing.
LAN/WAN, DNS, WINS.
Talen: Technisch Engel/Nederlands goed zowel mondeling als schriftelijk.

Protocollen
TCP/IP, NFS, FTP.
OPLEIDINGEN: ICT

Microsoft Certified Systems Engineer Windows NT 4.0.

067: Implementing and supporting NT (tm) Server 4.0.
073: Implementing and Supporting NT (tm) 4.0 workstation.
068: Implementing and Supporting NT (tm) Server 4.0 in the Enterprise.
058: Networking Essentials.

Microsoft Certified Systems Engineer Windows 2000.

210: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional.
215: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Server.
216: Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure.
217: Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure.
220: Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network.
222: Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000.
228: Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server(tm) 2000 Enterprise Edition.

Microsoft Certified Systems Engineer Windows 2003.

292: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment for an MCSA Certified on Windows 2000.
296: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment for an MCSE Certified on Windows 2000.


Microsoft Certified Technology Specialist (2008).

Windows Server 2008 Active Directory, Configuration
Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration
Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration


Microsoft Share Point Portal Server.
Prince 2.
Cisco Certified Network Associate.


WERKERVARING:
April 2008 t/m heden: Technisch projectleider bij Wigo4it.
Als project team waren wij in de basis verantwoordelijk voor het opzetten van een consistente enterprise architectuur voor het hosten en aanbieden van complexe applicatielandschappen voor de vier grote gemeentes. Ik werd ingezet als technisch projectleider voor diverse IT-gerelateerde projecten. De projecten die onder mijn verantwoordelijkheid vielen was het inrichten van 2 datacenters en de gehele interne infrastructuur maar ook het platform waar de applicaties voor de klanten gehost worden. Denk hierbij aan de inrichting van AD (2003), ESX 3.5, BIZTALK (2009), WDS, TFS (2008), SCOM 2007, Citrix enz. De taken die hierbij hoorden was het uitdenken en maken van technisch architectuur documenten, het maken en bewaken van planningen, het controleren van uitgevoerde werkzaamheden, het opzetten van standaard procedures, intensief contact met de klanten en leveranciers, aansturen van ontwikkelaars, het maken van rapportages. De omgeving is in eerste instantie opgezet voor het hosten van de applicatie Socrates voor de 4 grote gemeentes Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Socrates ondersteunt een groot deel van de primaire processen in de uitvoering van wetgeving binnen de domeinen Inkomen en Zorg. De applicatie is ontwikkeld door de gemeente Den Haag en is opgebouwd uit zes modules die gekoppeld zijn door verschillende servers. De applicatie is complex omdat het ook relaties heeft met andere systemen en applicaties van de Sociale Diensten of met die van ketepartners, zoals bijvoorbeeld het GBA (kernregistratie, NNP, Paraplu), Re-integratie Module Werken (RMW), Suwinet inkijk en DKD, Data uitwisseling externe partijen, Digidos, enz. Voor het aanbieden van de applicatie aan de klanten maken we gebruik van SBC, wij hebben toen een keuze gemaakt voor Citrix XenApp als totaaloplossing voor de technische SBC-infrastructuur. De gehele omgeving is opgezet in 2 datacenters in Rotterdam en Den Haag bestaande uit 2 Netapp Metroclusters, 4 ESX clusters, 5 Windows 2003 domeinen, 54 ESX hosts (HP BL480 en 460) met 480 virtual machines. Naast het inrichten van deze omgevingen was ik ook verantwoordelijk voor het ontvlechten van een aantal applicaties zodat deze gehost konden worden op het nieuwe platform van Wigo4it. Het ging hier om maatwerk applicaties zoals Digidos, Banctec-KoFax, Stratech, en PION.


April 2006 t/m april 2008: Technisch Management/Systeem & Netwerkbeheer bij het Ministerie van Buitenlandse zaken .


Het leveren van technische expertise in projecten waarbij nieuwe (onderdelen van) technische infrastructuur wordt gerealiseerd, het hierbij analyseren van de gevolgen ten aanzien van systeem- en netwerkbeheer en het terzake adviseren. Analyseren van de belasting van systemen en netwerken en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen. Het participeren in (deel)projecten en implementatietrajecten. Uitbreiden en onderhouden van documentatie t.a.v. de basisinfrastructuur evenals het bewaken van de kwaliteit van de aangeleverde documentatie. Aanspreekpunt bij afwezigheid coŲrdinator, begeleiden, coachen en inwerken van (nieuwe) medewerkers. Medeverantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de ICT operatie van het Ministerie BUZA. Verwerken en oplossen van incidenten, monitoren en signaleren voor een zeer breed spectrum aan ICT middelen.

Omgeving:
De ICT - infrastructuur bestaat uit een samenstel van informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen dat gebruik maakt van ca. 100 centraal opgestelde servers, 160 servers op evenzoveel Posten in ca. 130 landen en een WAN dat is gebaseerd op land- en satellietverbindingen. Het Departement beschikt over een LAN met ca. 2700 werkstations. De processen en de procesuitvoering binnen de directie ICT zijn sterk ITIL gericht.

VSAT, Frame-relay, ISDN en Ethernet; NT/2003/Unix systemen in een NT/2003 netwerk, NT4/XP cliŽnt; Exchange, ISA, VMware, BizTalk, FireWall en Web-servers; McAfee en Scanmail; SQL en Oracle 8; ITSM en IT/O; TCP/IP LAN infrastructuur, routers, switches e.d.


December 2004 t/m maart 2006: Technisch projectleider/Senior systeembeheerder bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat SSO.


Ontwerpen en implementeren van een stabiele en redundante Intranet / Internet web hosting architectuur. Voor het beheren en structureren van content hebben we Tridion R5 geÔmplementeerd. Implementeren van nieuwe ASP/.NET applicaties en ondersteuning leveren aan webontwikkelaars voor het migreren van websites naar Tridion R5. (Unix) Apache webservers ingericht en beheerd ten behoeve van PHP sites die niet zijn omgezet naar Tridion. Zorgen voor een adequate en actuele documentatie van systemen en de (beheer)procedures. Uitfaseren van Windows NT 4.0 IIS servers. Deelname migratie van Exchange 5.5 naar 2003.
Zorgdragen voor het optimaal, betrouwbaar en veilig functioneren van de generieke en specifieke servers, hardware en besturingsprogrammatuur. Bijdragen aan (de analyse van) relevante ITIL-processen. Verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van generieke (software)producten. Oplossen van gecompliceerde systeem- of programma-inhoudelijke problemen die niet door de tweedelijnszorg kunnen worden verholpen.


Oktober 2004 t/m november 2004: Netwerkspecialist bij Telindus B.V.

Cisco routers configureren en gereed maken voor installatie op diverse locaties van de KLPD en alle politiebureaus in Nederland. Deze routers werden ingezet voor vervanging van verouderde apparatuur en ten behoeve van een grote netwerk migratie van KPN naar Britsh Telecom. Het ging hier om Cisco routers uit de 1700, 2100 en de 7400 series.


September 2003 t/m september 2004 Sylis Nederland BV.
Netwerkspecialist bij Shell E&P Nederland B.V.

Remote beheer van een complexe Windows NT/2000 applicatie server omgevingen. Deze complexe en "business critical" omgeving beheren we onder andere d.m.v Citrix MF 1.8 en RDP. Naast het leveren van 3de lijns support voor diverse server landschappen zijn we als team ook verantwoordelijk voor de back-ups, OS hot-fixes, antivirus, fallback en disaster recovery. Deze landschappen bestaan voornamelijk uit web en database servers. Het voorstellen, bespreken en evalueren van potentiŽle technische oplossingen met derde en het implementeren van deze oplossingen bij acceptatie. On-call diensten draaien (24x7) voor diverse server landschappen.


Februari 2003 t/m augustus 2003 Sylis Nederland BV.
Netwerkspecialist bij TotalFinaElf E&P Nederland B.V.

Beheer van Windows NT4/2000 omgeving met Windows NT/XP cliŽnt computers. Functioneel testen van diverse hard- en software ten behoeve van gebruikers, rekening houdend met de bestaande netwerkomgeving. Voorbereidingen treffen voor geplande migratie naar een volledig Windows 2000 netwerk. Verlenen van 3e lijns support aan eindgebruikers en lokale systeem- en netwerkbeheerders met betrekking tot hardware, besturingssoftware en infrastructuur. Diverse kleine projecten zoals het implementeren van HP Insight Manager, ISA server en het verbeteren van de bestaande inbel voorziening (RAS).


Februari 2002 t/m januari 2003: N.T.N.T detachering.
Netwerkspecialist bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGP.

Verantwoordelijk voor 3de lijns netwerk beheer in een Windows NT domein met onder andere Windows98 cliŽnt computers. Deelname aan diverse kleine en grote projecten zoals het testen en implementeren van de "BlackBerry(tm)" voor draadloze e-mail. Migratietraject waarbij VenW breed alle cliŽnt computers werden voorzien van Windows XP. Ik was toen onder andere verantwoordelijk voor het uitrollen van het Windows XP ghost image.

April 2001 t/m januari 2002: N.T.N.T detachering.
Systeem/Netwerkbeheerder bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTP.

Migratie traject van Windows 95 cliŽnt computers naar Windows 98 en van office 97 naar office 2000. Na het migratie traject heb ik naast het reguliere beheer van het NT netwerk ook gewerkt aan diverse kleine projecten.


December 2000 t/m maart 2001: N.T.N.T detachering.
Assistent netwerkbeheerder bij Alcatel Telecom Nederland.

Verantwoordelijk voor 2de lijns gebruikers services. "Calls" opnemen, behandelen en eventueel doorsturen.
In een Windows NT netwerk omgeving met Windows 95 cliŽnt computers.


Januari 2000 t/m november 2000: N.T.N.T detachering.
Assistent netwerkbeheerder bij KPN-telecom.

Verantwoordelijk voor 2de en 3de lijns beheer.
Volledige Installaties van deskstops/ laptops, het installeren en distribueren van software. Verzorgen van back-ups en restores. Het oplossen van zowel softwarematig als hardwarematige problemen. Generale netwerkproblemen in teamverband oplossen. Het ging hier ook om een Novell 3.12 en Windows NT omgeving. Later is het gehele netwerk gemigreerd naar Windows NT.


Augustus 1999 t/m december 1999: N.T.N.T detachering.
Supportmedewerker bij KPN-telecom.

Verantwoordelijk voor 1ste en 2de lijns gebruikers services. "Calls" opnemen, behandelen en eventueel doorsturen.
In een Windows NT 4.0 en een Novell 3.12 netwerk.


Juni 1999 t/m juli 1999: N.T.N.T detachering.
Supportmedewerker bij ABN-AMRO bank.

Meegewerkt aan een migratie van 1500 Pc's waarbij alle computers gecontroleerd moesten worden op millennium bestendigheid.